Serveis informàtics

El sistema de connexió a la xarxa wifi del PRBB ha estat renovat i reforçat per tal de adequar-lo a les necessitats actuals dels usuaris. Els nous punts d’accés wifi del fabricant Huawei utilitzen freqüències amb menys interferències i sense interrupcions,  faciliten un alt nombre de connexions simultànies i augmenten la velocitat d’accés.  El sistema ha estat reforçat especialment a l’auditori i als seminaris. Són visibles les xarxes PRBB i eduroam a tot l’edifici. D’altra banda la millora en la monitorització del sistema facilita la ràpida detecció i resolució d’incidències.

La renovació és fruit d’un concurs públic realitzat l’any 2015 i en total s’han instal·lat 65 punts d’accés i 17 commutadors nous amb antenes en les bandes de 2.4 i 5 GHz, acceptant les normes 802.11 a/b/g/n/ac. La velocitat d’accés arriba a 1 Gbps.