Recursos Humans i PRL

Al 2015 va entrar en vigor el Manual d’horaris i permisos per als treballadors del Consorci PRBB.

Durant l’any es va treballar, junt amb els representants dels treballadors, el Manual de Formació per als treballadors del Consorci PRBB, quedant pendent d’aprovació en assemblea per part dels treballadors.

Al llarg del segon semestre del 2015, es va iniciar el procés d’elaboració de les DLT’s (Descripció dels Llocs de Treball).

 

Prevenció de Riscos Laborals

Durant l’any 2015 es va elaborar, d’acord amb els representants dels treballadors, un Protocol de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament moral i sexual i discriminació per raó de sexe.

En col·laboració amb l’equip de l’Estabulari, es va realitzar l’anàlisi ergonòmic per a cuidadors i tècnics que treballen en una  instal·lació de rosegadors SPF. Aquest estudi va ser presentat al I Congreso Ibérico de Ciencias del Animal de Laboratorio i la SECAL va sol·licitar l’autorització per a posar-lo a disposició dels seus socis a traves de la seva pàgina web.

Des de la Comissió Intercentres de Prevenció de Riscos Laborals (CIPRL) del PRBB es van elaborar i aprovar els següents documents:

  • PNT Procediment d’intervencions del servei de manteniment en laboratoris i sales especials
  • Normes bàsiques per al trasllat de mostres biològiques en l’entorn PRBB