Formació professional continuada (PRBB Intervals)

El 2015 es va produir una reestructuració del programa PRBB Intervals amb l’objectiu de proveir opcions de formació més curtes i més flexibles per permetre als participants crear al seu propi programa de formació segons necessitats. Es van afegir un total de 12 nous cursos al programa. Aquests inclouen quatre nous temes sota la secció de lideratge, cinc sota la de Comunicació i dues de Bones Pràctiques Científiques. Les opcions incloïen “Difficult conversations: how to make them easier“, “Living teams – a systemic approach to leadership” i “Sharpen your reasoning: logical and critical thinking for scientists”. El resultat de la reestructuració va ser oferir un major nombre de places totals disponibles. En concret 423 enfront les 350 al 2014. També hi va haver una major representació en els cursos de tècnics, gestors i clínics, en comparació amb els anys anteriors.