El 2015 els estabularis dels parcs científics PRBB i PCB van posar en marxa l’Aliança d’Estabularis PRBB-PCB. Juan Martín Caballero va ser nomenat director de la PRBB-PCB Animal Facility Alliance el 8 de gener de 2015 i el 8 de juny es va incorporar Eva Puertas com a gerent de l’aliança. Al juny es va celebrar el primer seminari conjunt i al novembre es va organitzar una trobada dels dos estabularis al PCB, per conèixer les instal·lacions en general.

L’estabulari del PRBB en col·laboració amb l’empresa Charles River va oferir 4 cursos de formació online amb pràctiques al mateix estabulari. Al 2015 la Generalitat va homologar aquests cursos per a investigadors. Un total de 35 tècnics i investigadors residents s’han acreditat per treballar amb animals de laboratori amb els cursos oferts.

Altres activitats:

Es va preparar la documentació per a la renovació de l’acreditació com centre AAALAC (International Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) que va ser obtinguda per primera vegada al 2010.

Es van organitzar diferents visites d’inspecció per part de la Generalitat a la zona SPF del estabulari del PRBB, a Ubiomex i a l’estabulari del PCB. Estem pendents de rebre l’informe.

Es va incrementar el servei de Charles River amb dues persones, degut a l’augment de l’activitat en l’estabulari, tant en aquàtics com en rosegadors.

Al congrés de SECAL (Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio), el 17-20 de novembre a Cáceres, es van presentar 4 treballs de l’estabulari.