El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) és un dels grans nuclis de recerca biomèdica del sud d’Europa.

Els set centres ubicats al parc realitzen ciència d’excel·lència en una gran diversitat de camps. El PRBB té una massa crítica de 1.500 persones de 50 països diferents, una despesa en R + D acumulada d’uns 90 M€ per any i un equipament científic d’avantguarda. Això permet explorar en un espai únic les qüestions més rellevants de les ciències de la vida i de la biomedicina, des de la perspectiva molecular fins a la poblacional. La connexió física del PRBB amb l’Hospital del Mar proporciona, a més, un bon coneixement de la realitat clínica.

Organització

El Consorci PRBB gestiona i manté el patrimoni del parc i les seves instal·lacions; a més, gestiona l’estabulari com a servei científic. Els centres paguen una renda per l’ús de l’espai en relació amb la superfície i tipus, així com per diversos serveis del parc. El PRBB no rep subvencions estructurals.

El PRBB coordina amb els centres diferents grups de treball i comissions (sessions científiques, salut laboral, informàtica, residus, etc.) i, a més, promou sinergies i col·laboracions interinstitucionals, tot respectant la identitat i autonomia de cada centre.

El consell rector del Consorci PRBB està integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i està presidit pel conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La direcció del Consorci PRBB està a càrrec d’un director general i una administradora general, Jordi Camí i Marga Sala, respectivament.

Visió: El Consorci PRBB proporciona una infraestructura científica oberta per tal que les institucions del parc puguin realitzar investigacions biomèdiques de nivell mundial.

Missió: El Consorci PRBB contribueix a crear les millors condicions per tal que la comunitat científica del parc tingui èxit.

Valors:
valors-prbb