Publications científiques dels investigadors del parc

  2015 2014*
Total

1.228

1.087

Nature

12

15

Science

6

8

The Lancet

1

3

The New Engl J Med

1

2

Cell

1

4

Altres grup Nature

21

17

Altres grup Lancet

7

2

(*)  Existeixen fluctuacions durant l’any en el nombre total de publicacions que estan en premsa al tancament de la memòria. Per aquesta raó els números presentats no coincideixen amb la memòria del 2014.

 

Conferències científiques

2015 Canvi anual 2014
Total 277 -17% 334
Conferències internes 81 (29%) 123
Conferències externes*1 196 (71%) 211
“PRBB CRG Conferences”*2 63 +17% 54

(*1) Ubicacions dels centres de recerca dels conferenciants més representats: Estats Units (52), Espanya (41), Regne Unit (19), Alemanya (13), França (10), Suïssa (8) 

(*2) 12 dels conferenciants van ser dones (19%) en 2015. En 2014 només n’ hi va haver 4 (7%)

 

La demografia dels residents

2015 % del total 2014
Residents 1.512  1.393
Investigadors sènior  206 14% 224
Investigadors postdoc  330 22% 231
Estudiants de doctorat  291 19% 307
Tècnics de recerca  357 24% 400
Personal d’administració, suport i serveis  328 22% 231
Personal científic estranger  258 31% 279
Personal estranger  369 24% 361
Homes  663 44% 602
Dones  849 56% 791
2015 2014
Personal / Centres  1.512 1.393
IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques)  349 375
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS-UPF)  296 265
Centre de Regulació Genòmica (CRG), inclou CNAG  522 432
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)  35 36
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL)  118 102
Institut de Biologia Evolutiva
(IBE: CSIC-UPF)
 124 123
Fundació Pasqual Maragall (FPM)  32 24
Consorci PRBB  36 36
(MedSir S.L.) 0 10
(Acellera S.L.) 2 2

 

Divulgació, visites i relacions exteriors

2015 Canvi anual 2014
Jornada de portes obertes  
Visitants >3.500   >3.500
Valoració “Molt bona” 80%   80%
Voluntaris 283 +15% 245
Divulgació
Activitats per a estudiants 26   33
Assistents 1.949 +23% 1.581
Assistents 48h BCN Open House 510 +2% 500
Assistents visites grups diversos ciutadans 556  +31% 423
Relacions externes
Delegacions 30 30
Assistents >500 528
Total assistents* 7.015  +16% 6.056
*sense visites als centres  

 

Presència a Internet i a les xarxes socials

2015 Canvi anual 2014
Xarxes socials  
Twitter @the_prbb 5.700 +43% 4.000
Fans de Facebook 2.436 +37% 1.782
Linkedin 3.321 +61% 2.065
Visites al Blog Redcedar 10.556 +95% 5.425
Web extern
Visites 82.614 +6% 77.938
Usuaris 47.169 +9% 43.377
Portal PRBB Inside
Visites 37.085 +2% 36.199
Usuaris 13.782 +11% 12.911

Dades de consum i manteniment

Concepte 2015 Canvi anual 2014
Electricitat 13.969.971 kWh +1,7% 13.741.731 kWh
Gas natural 6.340.442 kWh -2,3% 6.393.609 kWh
Aigua 32.431 m3 +0,6% 32.498 m3
Nitrogen líquid 253.277 litres +13% 231.510 litres
Nitrogen gas 82.719 litres +44% 57.581 litres
Diòxid de carboni 22.530 kg -0,8% 22.713 kg
Residus/deixalles 248.635 kg +0,7% 245.928 kg
Hores de neteja 1.075 h/setmana 0% 1.075 h/setmana

Ocupació de l’auditori i sales

2015 Canvi anual 2014
Auditori  
Dies ocupats

Esdeveniments

102

84

 

-14%

98

Participants 10.000 10.000
Externs 29% 11%
Interns: 71% 89%
Sales
Marie Curie, Charles Darwin, Ramón y Cajal
Hores d’ocupació 3.967 -6% 4.204
Externs 3% 7%
Interns: 97% 93%

 

PRBB Intervals: Formació professional continuada

Nombre de cursos: 36

Participants 2015 2014
Sci/Med Estudiants pre-doctorals 181 (43%) 179 (51%)
Sci/Med Postdocs 105 (25%) 102 (29%)
Sci/Med Investigadors Senior 25 (6%) 34 (10%)
Sci/Med Metges 9 (2%) 2 (1%)
Tècnics 32 (8%) 12 (4%)
Administració & serveis 16 (4%) 6 (2%)
Management 36 (9%) 9 (2%)
Altres 19 (4%) 6 (2%)
TOTAL 423 (100%) 350 (100%)
Tema / Nombre de cursos
Leadership and management skills 12
Business and career development 2
Writing skills 11
Oral presentation skills 7
Public understanding of science 2
Biomedicine, society and good scientific practice 2