Bones pràctiques científiques

El Grup de Treball de Bones Pràctiques Científiques, compost per representants de tots els centres del PRBB, va distribuir un qüestionari a tots els científics de l’edifici per tenir un millor coneixement de les seves percepcions pel que fa les bones pràctiques en la investigació duta a terme al Parc. L’enquesta va preguntar sobre els problemes relacionats amb la integritat en la ciència, com ara la interferència dels interessos financers o interpersonals amb el procés científic, el registre apropiat de dades o l’ús dels fons per a la investigació. L’enquesta va ser acollida positivament pels residents del PRBB, amb més de 500 respostes, i es van rebre molts comentaris i inquietuds. Aquests resultats mostren que l’experiència dels científics al PRBB és similar a la dels que treballen en altres centres d’investigació de tot el món. Els resultats de l’enquesta es van utilitzar per la planificació d’activitats educatives i de formació sobre la integritat científica per a tot el personal del PRBB, la primera de las quals era una campanya educativa sobre el manteniment de registres i la gestió de dades, que es va celebrar al gener de 2016.

El 2015 ha continuat el registre i lliurament de quaderns de treball als investigadors dels centres, en compliment del Codi de Bones Pràctiques Científiques del PRBB. El Consorci n’organitza el lliurament i manté un registre de tots els llibres. S’han lliurat un total de 318 quaderns durant el 2015 (302 al 2014) a investigadors del CRG (120), la UPF (104), l’IMIM (68) i l’IBE (26). El registre certifica l’entrega d’un total de 3.725 quaderns.