Activitats interdepartamentals

El Grup de Treball de Sostenibilitat i Estalvi Energètic creat el maig de 2014 i format per representants de tots els centres del PRBB té com objectiu posar en comú les diferents accions que es realitzen als centres en aquest àmbit. A partir de les respostes recollides a “l’enquesta verda” a tots els residents  i realitzada durant el 2014, es va dissenyar una estratègia comuna per unificar missatges. Durant el mesos de maig i juny de 2015 es va realitzar una campanya informativa sobre l’estalvi energètic per al conjunt del Parc.

El 10 de juny la Comissió Consorci Sostenible va fer una presentació de l’informe d’activitats dutes a terme entre el 2013 i 2015. Per tal de renovar els membres de la comissió es va fer una crida a tot el Consorci i en el mes de novembre es va constituir el nou grup amb els següents membres: Hector Jacques (SSGG), Begoña Peñalba (Estabulari), Meritxell Garcia (Recepció), Marta Casanovas (Economia i Finances), Ero Jiménez (Intervals) i Mónica Rodríguez (Comunicació i RRPP). L’objectiu d’aquesta comissió és fer un seguiment de les accions implementades per l’estalvi energètic i de reciclatge dins el Consorci PRBB, a més de proposar petites campanyes de recordatori i participació, per fer del lloc de treball un espai sostenible.